Particulieren

Vindt u het moeilijk uw huis op orde te houden? Bent u het overzicht en veel tijd kwijt met spullen zoeken ? Of heeft u een verhuizing/verbouwing voor de boeg/achter de rug?

Herkent u dit?
Organizer Plus  begeleidt mensen die, om wat voor reden dan ook, het overzicht over hun spullen, hun huishouding en/of hun administratie zijn kwijtgeraakt.

Met de klant wordt gewerkt aan het ordenen van spullen, de huishouding en/of de administratie. Organizer Plus  begeleidt, doet voorstellen, stimuleert of remt juist af.
Al snel is het resultaat verbluffend!

Het doel van Organizer Plus  is, samen met u, de klant, toe te werken naar een blijvend en makkelijk zelf bij te houden administratie.
Een goed georganiseerd huis spaart tijd, geld en veel ergernis uit!

  1. Administratie

Uw administratie moet worden opgeschoond, geordend en wellicht opnieuw worden ingericht. Organizer Plus helpt dit te doen en stemt het geheel af op uw wensen. Denk bijvoorbeeld aan verzekeringspolissen die opnieuw tegen het licht gehouden kunnen worden, of declaraties van ziektekosten die nog niet zijn ingediend.

Het is mogelijk om een onderhoudsovereenkomst af te sluiten. Ik kom dan twee keer per jaar langs om uw administratie bij te werken.

  1. Boekhouding

Organizer Plus  kan u wegwijs maken in het opzetten en bijhouden van eenvoudige boekhouding.

  1. Archieven

Behalve documenten archiveren kunnen we ook overige zaken doornemen om wellicht goed op te slaan, zodat ze makkelijk terug te vinden zijn.

  1. Nalatenschap

Uw ouders zijn overleden (of een goede vriend/familielid ) en aan u de taak de afwikkeling van de nalatenschap te regelen.
Een nalatenschap afhandelen is een hele opgave, vaak emotioneel en tijdrovend. Organizer Plus kan u hierbij ondersteunen en de goede weg wijzen.  Wanneer iemand is overleden is er meestal verdriet en alertheid omdat in korte tijd veel zaken moeten worden geregeld. Soms overkomst het een familie dat een woning moet worden opgeruimd. Beslissingen, over wat wel en niet bewaard moet blijven, worden snel genomen. Emoties kunnen bij het aanraken van voorwerpen uit de geschiedenis van familie of vrienden een rol gaan spelen, maar ook het verdelen van waarde kan leiden tot discussie en ongewenste keuzes. Machteld van Zwieten is gespecialiseerd in opruimen van nalatenschap, in overleg met de nabestaanden. Vraag vrijblijvend een gesprek aan voor meer informatie.